Keten problematiek

Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Keten Service Library
Ketenproblematiek

Keten Service Library

2019 versie van een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance.

Bekijk/Download
Grip op beveiliging inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: samenvatting

De kern van het model Security Proof Inkopen uitgelegd in 2 pagina's.

Bekijk/Download
Security Proof Inkopen: samenvatting
Security Proof Inkopen: wizard
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: wizard

Hoort bij de handleiding Security Proof Inkopen (in Excel-formaat).
Tip: we hebben ook een workshop hierover.

Bekijk/Download
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: handleiding

Het zonder meer opleggen van het volledige eisenpakket waaraan de overheid moet voldoen voor de levering van digitale diensten leidt tot een vermindering van creativiteit, gedoe over de interpretatie en het geforceerd voldoen aan te veel eisen. Een werkwijze om daar verstandig en productief mee om te gaan.

Bekijk/Download
Security Proof Inkopen: handleiding
Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten
Grip op beveiliging in Inkoopcontracten

Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten

De leverancier als kennispartner: een methode en voorbeeld-normenkader om te komen tot beveiligingsafspraken met leveranciers. Document uit 2014, maar in lijn met de Security Proof Inkopen documenten.

Bekijk/Download
Brexit

Infoblad gevolgen Brexit bij verwerkers in het VK

Wat betekent de Brexit voor organisaties die verwerkers in het Verenigd Koninkrijk hebben. In aanvulling op informatie van de Europese Toezichthouders (EDPB) vanuit de Domeingroep Privacy van CIP een stroomschema als handelings­perspectief binnen de publieke sector.

Bekijk/Download
Infoblad gevolgen Brexit bij verwerkers in het VK
ketencommunicatie bij crises
Ketensamenwerking

Ketencommunicatie bij crises

Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crises. Organisaties vullen de handreiking in met proceseigen kenmerken, waarmee een protocol ontstaat voor de communicatie met keten/netwerk- partners en overige stakeholders.

Bekijk/Download
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst.

Bekijk/Download
Privacy afspraken in ketens