Kennispartners

CIP heeft nadrukkelijk ook marktpartijen betrokken in de samenwerking en in het kennisnetwerk. Het gaat om bedrijven die een relevante dienstverlening hebben op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.

Kennispartners profiteren mee van de netwerkorganisatie en dragen bij door waarde toe te voegen aan de verschillende werkvormen voor kennisuitwisseling. De bijdrage van de kennispartners is vastgelegd in een convenant. Hieronder vind je de lijst met kennispartners die bij CIP zijn aangesloten.

Manifest

Manifestpartijen onderschrijven het Manifest ‘Grip op Secure Software Development’, waarmee zij aangeven de methode en het normenkader daar waar mogelijk toe te passen binnen hun organisaties.

Manifestteksten:
Markt Overheid