De totstandkoming en status van CIP-publicaties

CIP publiceert producten (zoals handreikingen, papers en tools) op deze site. Lees hieronder welke criteria wij daarbij hanteren en welke status producten kunnen meekrijgen.

Soorten ‘good practices’

CIP heeft vier categorieën geformuleerd waarmee de reikwijdte van good practices wordt aangegeven:

  1. Individuele praktijk: een toepassing bij een van de organisaties die werkt, als handreiking voor hergebruik binnen geïnteresseerde organisaties.
  2. Becommentarieerde praktijk: een door meerdere professionals veralgemeniseerde praktijk als handreiking voor hergebruik binnen geïnteresseerde organisaties.
  3. Gecommitteerde praktijk: een praktijk waarvan de bestuurders van de Belastingdienst, de DUO, het CAK, het SVB en het UWV te kennen geven zich eraan te willen committeren.
  4. Verplichtende praktijk. Praktijken die door de stelselverantwoordelijke minister verplicht worden gesteld, hebben de status ‘verplichtend’.

Practices die voor publicatie in aanmerking komen, worden voorzien van een van deze categorieaanduidingen.

Practices die worden aanbevolen komen beschikbaar op zowel de (publieke) website cip-overheid.nl als de (besloten) communitysite cip.pleio.nl.

Tenzij anders vermeld vallen de documenten op www.cip-overheid.nl onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.